pchjelp.no as | Dr. Jon Langeland

Dr. Jon Langeland

Jeg har i flere år benyttet med av Peers pchjelp.no både ifm jobb (privat næringsdrivende lege) og privat for generell hjelp til pc if lagring og vedlikeholkd av billedarkiv, oppdateringer software og kjøp/ installasjon av ny pc osv. Dels har jeg fått hjelp ved hjemmebesøk , dels ved fjernstyring. Peer er pålitelig , rask og effektiv og lett å samarbeide med og tar normale, ikke avskrekkende priser for sin behagelige assistanse.